1.3.4. Değerler

-Toplumsal sorumluluk
-Evrensel ve toplumsal değerlere saygı
-Güvenilirlik
-Çağdaşlık ve Yenilikçilik
-Yaratıcılık
-Dayanışma, İşbirlikçilik
-Paylaşımcılık ve Şeffaflık