5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi