1.3.5. Hedefler

1-Üniversitemizin genel ihtiyacına yönelik olarak hizmet (Taşıt kiralama, güvenlik, temizlik, personel servisi kiralama v.b.) ihalelerinin etkililiğinin arttırılmasını sağlamak
2-Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve taşıt v.s. gibi sermaye giderleri alımlarını gerçekleştirmek
3-Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak kırtasiye, temizlik malzemesi, periyodik yayın alım, baskı ve cilt v.s. gibi cari alımları gerçekleştirmek
4-Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve Abonelik kullanım giderlerini gerçekleştirmek ve mümkünse kullanımı düşürücü tedbirler almak
5-Üniversitemiz birimlerinin resmi olarak eğitim, teknik gezi, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlerin yerine getirilmesindeki araç ve soför taleplerini zamnında ve herkese eşit şekilde karşılanmasını sağlamak.
6-Üniversitemiz ve yan kampüslerin, mevcut birimlerin temizlik hizmetlerinin planlanması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak
7-Üniversitemiz ve yan kampüslerin, mevcut birimlerin güvenlik hizmetlerinin planlanması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak
8-İhtiyaç halinde Sivil Savunma için gereken malzemeyi temin etmek
9-Temin edilen malzemenin periyodik olarak bakım ve onarımını sağlamak
10-Olağanüstü durumlara hazırlıksız yakalanmamak için eğitim seminerleri düzenlemek ve tatbikat yapılmasını sağlamak
11-Birimlerimize ait taşınırların barkot yapıştırma işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
12-Kişilerin zimmetindeki mal ve malzemenin listesini kişilerin elektronik ortamda görebilmesinin sağlanmas