3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler