3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi