6. Sonuç ve Değerlendirme

Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesinde kullanılan performans göstergeleri, amaç ve hedefleri, miktar, zaman, kalite ve maliyet cinsinden ifade ederek, ölçülebilirliklerini sağlamaktadır.

 

Veri toplama ve analiz yöntemleri, sıklığı ve periyotları belirlenerek elde edilen bilgiler amaçlara uygunluk doğrultusunda analiz edilecek ve bu sayede stratejilerin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenecektir. Sonuçların hedefler ve stratejiler doğrultusunda ilerlememesi durumunda plan tekrar gözden geçirilecek ve duruma uygun çözümler bulunarak güncellenecektir.