5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

5.4.1. Tedarik Kriterleri
Üniversitemiz bünyesinde dışarıdan alınan hizmetlerin tamamı doğrudan temin ve kamu ihaleleri kanununa uygun olarak gerçekleşecektir.

5.4.2. Tedarik Güvencesi
Üniversitemiz bünyesinde dışarıdan alınan hizmetlerin denetimi üniversitenin ve fakültenin ilgili komisyonlarınca yapılmaktadır.

Birim bazında ihtiyaç duyulan kırtasiye vb. araç gereçler müdürlük tarafından EBYS üzerinden ilgili formlar doldurularak talep edilmekte ve üniversite bütçesi uygun olduğunda temin edilebilmektedir. İlgili belgeler Yüksekokul Sekreterliği ve EBYS sisteminde dijital ve basılı olarak muhafaza edilmektedir.