5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi

5.3.1. Bilgi Yönetimi
Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması öğrenci bilgi sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

5.3.2. Performans Göstergeleri
Öğrencilere ait demografik bilgiler, başarı ve devam durumları, hareketlilik faaliyetleri gibi öğrencilerle ilgili tüm hususlar ve belge sağlanması gibi tüm işlemler ve programlar, müfredat bilgileri, dersi okutan öğretim elemanı bilgileri vb. benzer şekilde öğrenci bilgi sisteminde sisteminde kayıtlıdır.

5.3.2.1. Desteklemeler
Bilgi Yönetim Sistemi Birimi öğrenci işleri, personel işlemleri, ders yönetimi, Bologna ve raporlar başlıkları altında desteklemektedir.

5.3.3. Süreç Destekleri
Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm süreçleri veri sağlama, güvenlik ve gizliliği tahsis etme ve birim hafızası oluşturma süreçleriyle desteklemektedir.

5.3.4. Veri Toplama
Genel raporlar, istatistikler, kurumsal raporlar, ders açma raporları, ders değerlendirme raporları, öğrenci başarı değerlendirme raporları, öğrenci raporları ve yeni kayıt raporları öğrenci bilgi sisteminde toplanmaktadır.

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik
Öğrenci bilgi sistemi kullanıcıların kendi kişisel bilgileriyle giriş yapabildikleri ve sisteme giriş yapabildikleri bir süreç ile güvenlik ve gizlilik sağlanmaktadır.

5.3.6. Birim Hafızası
Birim hafızasını koruma ve geliştirmek için EBYS’den yararlanılmaktadır.

İlgili belge ve kanıtlar bölüm sekreterliğinde yazılı ve dijital ortamda muhafaza edilmektedir.