4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.4.1. Performans
Program akademik kadrosunun araştırma geliştirme faaliyetleri yıl sonunda akademik faaliyet raporu ile üniversite bünyesinde izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

4.4.2. Yayımlar
Birim akademik kadrosunun yayınlarının değerlendirme sonuçları üniversite yönetimi tarafından paylaşılmaktadır.

4.4.3. Ranking Yöntemi
Biriminde ranking yöntemleri uygulanmamaktadır.

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği
Katkıların yeterliliğini değerlendirilmesi birimde gerçekleştirilmemektedir.

4.4.4. Ranking Derecesi
Ranking derecelendirmesi birim tarafından yapılmamaktadır.

İlgili belge ve kanıtlar üniversitemiz web sitesinde teknoloji transfer ofisi başkanlığı altında bulunmaktadır. http://w3.bilecik.edu.tr/tto/hizmetler/