4.3. Araştırma Kadrosu

4.3.1. Yetkinlikler
Dönem başında öğretim elemanları programlardaki kurul/komisyonlarda bir araya gelerek yetkinliklerine göre ders paylaşımı yapar ve planlamalar yüksekokul yönetimi tarafından incelenir. Eğer öğretim elemanı yetkinliği çerçevesinde ders içerikleri ile örtüşecek şekilde yeni bir ders açmak isterse bağlı olduğu programa gerekli olan evraklarla başvurur ve talebi bölüm kurulları tarafından incelenir.

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri
Her akademik yılın bitimine yakın her personel için “Akademik Faaliyet Raporu” hazırlanıp, yıl içerisindeki faaliyetleri takip edilmektedir.

4.3.3. Olanaklar ve Destekler
Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilim insanı destekleme koordinatörlüğü tarafından ulusal ve uluslararası bilimsel/sanatsal faaliyetler için destek sağlanmaktadır.

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman Öğretim üyelerine üniversitemiz tarafından dizüstü bilgisayar eğitim öğretim faaliyetlerinde ve akademik çalışmalarda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

4.3.3.2. Laboratuvarlar, MYO bünyesinde öğretim elemanlarının faydalanabileceği bilgisayar ve tasarım laboratuvarları bulunmaktadır.

4.3.3.3. Projeler, Bilim araştırma projeleri koordinatörlüğü tarafından araştırma kadrosunun akademik çalışmaları desteklenmektedir.

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri, Araştırma kadrosu, yasalar gereği kullandığı yazılımların tamamını lisanslı olarak kullanmak zorundadır. Lisanslı yazılımın temin edilemediği durumlarda, deneme sürümleri kullanılarak çözümler üretilmektedir. Bunun yanında araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesi akademisyenin sorumluluğundadır.

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme, Üniversite senatosu tarafından her yıl destek imkanların ve yeterliliği değerlendirilerek yeni limitler belirlenmektedir.

4.3.4. Teşvikler
Akademik teşvik yönetmeliği kapsamında araştırma kadrosunun araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetleri teşvik edilmektedir.

4.3.4.1. Karar Yöntemleri, Akademik teşvik yönetmeliği her bakanlar kurulu tarafından güncellenerek
teşvik alacak öğretim elemanlarını belirlemektedir;

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri, Akademik teşvik komisyonu tarafından ölçüm ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bu bölümle ilgili belge ve kanıtlar üniversitemiz yönetimince güncellenerek, üniversite web sitemizde : http://www.bilecik.edu.tr adresinde duyurulmaktadır.