4.2. Araştırma Kaynakları

4.2.1. Planlama

Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikalar kapsamında gerekli destekler sağlanmakta ve bunun için gerekli önlemler alınmaktadır. Yapılan faaliyetlerde yerel, bölgesel ve ulusal temelde öncelikli olarak desteklenmesi planlanan bölümlere göre birim içi planlama yapılmaktadır.

 

4.2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlamak için Bologna süreciyle koordineli olarak gerekli tüm paydaşların sürekli bağlantılı olma durumunun ortak çalışmaya katkısı da göz önüne alınarak etkin ve verimli bir süreç ortaya konulacaktır.

 

4.2.3. İzleme

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını sorumlu komisyon düzenli olarak izlemekte ve bununla ilgili sonuçlar sistemli bir biçimde kayıt altına alınmaktadır. Özellikle sonuçların ilgili birim yada kişilere geri dönüşü yapılmaktadır.

 

4.2.4. Fon Stratejileri

Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik başta sponsorluklar olmak üzere; okulun sosyal çevresinden gerekli desteğin sağlanması için gerekli girişimler yapılmaktadır

 

4.2.5. Personel Teşvikleri

Bu konuda özel bir yapı bulunmamaktadır.

 

4.2.6. Dış Destekler

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkılar için gerekli yapılar oluşturulacaktır.

 

Birimimiz 2018 yılı içerisinde Kariyer Günleri vb. diğer etkinliklere merkez kampüste düzenlenen faaliyetlere katılım sağlayarak destek olmuştur. Bu tür faaliyetler için yeterli bütçe bulunmamaktadır.