3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

3.6.1. Altyapılar
Öğrenci kullanımına yönelik birimin imkanları dahilinde gerekli altyapının sağlanması için gerekli tüm çalışmalar düzenlenmektedir. Özellikle internet erişiminin sağlanması için başta kablosuz internet erişimi olmak üzere, bilgisayar laboratuvarının kullanılması, gerekli sistemsel erişimlerin sağlanması gibi olanaklar sağlanır.

3.6.2. Faaliyetler
Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler her yönüyle desteklenir. Bunula ilgili olarak öğrencinin diğer birimlerdeki tesislerden yararlanması sağlanmaktadır.

3.6.3. Kurumsal Hizmetler
Kurumda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrencilere sunulmakta ve öğrencilerin hem kişisel gelişimine hem de eğitsel gelişimini sağlayacak altyapı bulunmaktadır.

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler, Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri kapsamında öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilgili oryantasyonun verilmesi, derslerin tanıtılması, öğrencinin dersi benimseyip benimsemediğinin araştırılması gibi çalışmalar gerçekleştirilir.

3.6.4. Özel Öğrenciler
Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için gerekli fiziksel önemler alınmaktadır. Sarı tırtıklı yol göstergeleri, engelliler için özel koltuklar gibi destekler sağlanmaktadır.

3.6.5. Planlama
Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve destekler yönetimce planlanmaktadır.

3.6.6. Bütçe Dağılımı
Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından dağılımına karar verme yöntemi yönetim tarafından kararlaştırılmaktadır.

İlgili belge ve kanıtlar üniversitemiz web sitesinde öğrenci işleri daire başkanlığı altında
bulunmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/bolumler/formlar/)