3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

3.4.1. Kabul

3.4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler; Üniversitenin ön lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak

3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar), ÖSYM’nin yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

3.4.1.2.1. Kabul,

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), Her eğitim öğretim öncesinde yeni gelen öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak için oryantasyon toplantısı düzenlenmekte ve mentörlük kapsamında her öğrenciye okul, bölüm ve bölge ile ilgili temel bilgiler aktarılmaktadır.

3.4.1.3.1. Mentörler

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), Mezun olma koşullarını sağlayan öğrencilere verilen diplomanın dışında onur ve yüksek onur belgeleri verilmektedir.

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), Bölümde görev yapmakta olan akademik personelden oluşmaktadır.

3.4.1.6. Öğrenci hareketliliği, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarıyla öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır.

3.4.1.7. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında yatay geçiş ile öğrenci kabulü olmaktadır. Bunun için yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin geldiği okuldaki tüm derslerden başarılı olması, ders içeriklerinin uyumlu olması ve yerleştirilme puanının okulumuzun kabul ettiği puandan yüksek olması gerekmektedir.

3.4.2. Formal Öğrenme
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ve yerleştirme sonucu geldiği için birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için süreç bulunmamaktadır.

3.4.3. İnformal Öğrenme
Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreç Ön Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu süreçler birimimiz öğrenci işleri tarafından takip edilerek güncellenmektedir.