2.3. Paydaş Katılımı

2.3.1. Paydaş Analizi
Paydaş analizleri anket ve ölçek yardımıyla nitel ve nicel yöntemlerle yapılmaktadır.

2.3.2. Paydaş Katılımı
İç paydaşların görüşleri toplantı ve görüşmelerde paydaşların katılımıyla alınmaktadır.

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme
İç paydaşlar EBYS, OBS, e-mail, internet sitesi, sosyal medya, telefon ve yüz yüze iletişim kanallarından bildirilmektedir.

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi
Düzenli kullanılan denetim mekanizması bulunmamakla birlikte birim çeşitli iletişim kanallarından sürekli olarak geri bildirim almaktadır.

2.3.5. Dış Paydaş
Dış paydaşlar ziyaret edilerek ve birime davet edilerek süreçlere dahil edilmektedir.

2.3.6. D.P. Bilgilendirme
Birim kararları ve uygulamaları internet ortamındaki kanallar ve yüz yüze görüşmelerle paylaşılabilmektedir.

2.3.7. D.P. Geri Bildirim
Birim yöneticileri ve dış paydaş temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler kapsamında dönemsel olarak yüz yüze geri dönüş almaktadır.

2.3.8. D.P. Katılımı
Bologna süreci kapsamında yüz yüze yapılan görüşmelerle dış paydaş kalite sürecine
katılım sağlanmaktadır.

2.3.9. Mezunlar
Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri; Mezun öğrencilerle okul etkinliklerinde, sosyal medya hesaplarında ve her programın mezun öğrenci platformunda sistem kurulmaya başlanmıştır.

2.3.10. Öğrenci Katılımları
Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar; Yüksekokul temsilcisi, bölüm temsilcisi, klüp başkanları ve üyelerinin katılımları, düzenlenen sempozyum, kongre ve etkinliklere öğrencilerin katılımı ve görev verilmesi biçiminde gerçekleştirilmektedir.

2.3.11. Dış Katkılar
Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar vb., katkıları; Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, SMMM Odası, İlgili STK’lar ve İşletmelerle imzalanan işbirliği protokolleri ve 3+1 eğitim ve staj programları dahilinde yapılan işbirlikleri bulunmaktadır.

Birimimizle ilgili iç ve dış paydaşlarımız, sırasıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve memurlardan oluşan personelimiz, kamu kurum ve kuruluşları, mezunlarımız ve sivil toplum örgütlerinden oluşmaktadır.

İç ve dış paydaşlarla iyileştirme süreçleri kapsamında görüşmeler yapılarak, tavsiye ve görüşleri alınmaktadır. Mezun izleme sistemi ise Rektörlüğümüz tarafından oluşturulmaktadır.