1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan

Üniversitemizin 2017-2021 stratejik planı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf

 

1.3.2. Misyon

Öğretim elemanı-öğrenci-sektör etkileşimini sağlayan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, bilgi ve teknolojiyi kullanan, iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış, uygulayıcı, problem çözücü, kendini yenileyen nitelikli meslek elemanı yetiştiren bir okul olarak;
1. Öz değerlere saygılı,
2. Akılcı,
3. Sorgulayan,
4. Düşünen,
5. Üreten,
6. İnsana ve ülkesine duyarlı,
7. Çevresine duyarlı,
8. Sosyal ve girişimci, meslek elemanı yetiştirmektir.

 

1.3.3. Vizyon

Mesleki eğitim ve öğretimle bilgi üreten, paylaşan, kullanan, beceriler kazandıran, paydaşlık anlayışı içerisinde sektörle güçlü işbirliği yapan, yerel ve ülke kalkınmasına katkı veren; öncü, yenilikçi bir meslek eğitim kurumu olmaktır.

 

1.3.4. Değerler

-Dürüstlük ve Güvenilirlik
-Bilimsellik,Liyakat ve Adalet
-Yenilikçilik,Verimlilik ve Kalite
-Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı
-Sosyal sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

 

1.3.5. Hedefler

Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma,karmaşık sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme. Güncel yönetim sistemlerine hakim olma ve sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme. Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme.

Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik.

Yeniliğe açık olma, sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma , öğrenme ve öğretme. Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte edebilme ve yönetebilme yeteneklerine kazandırmayı hedefler.