4.1. Kabul

4.1.1. Birim, Öğrenci Kabullerinde Kullanılan Açık ve Tutarlı Kriterler

Programımıza öğrenci kabullerinde; ilgili yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uygulanarak aşağıdaki linkte verilen açık ve tutarlı kriterler ortaya konulmuştur. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778). Yatay geçiş yoluyla programımıza öğrenci alımında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile YÖK’ün belirlediği uygulama esasları uygulanmaktadır.

4.1.2. Öğrenci (Kabul, Gelişim, Tanınma ve Sertifikalar)

4.1.2.1. Kabul

Bölümümüz Önlisans Programına öğrenci kabulü, İlk Kayıt ve Ders İntibak İşlemleri Yönergesi’nin 9/4 Maddesi’nde tanımlanan gerekli süreçler ve şartlar (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053) doğrultusunda sağlanmaktadır.

4.1.3. Uyum (Yeni Öğrenci Uyumu)

4.1.3.1. Mentörler

4.1.4. Başarılar (Öğrenci Başarıları)

4.1.5. Danışmanlar (Akademik)

Üniversitemizin Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; programımıza kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili program başkanı tarafından programın öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenmektedir. Danışman, öğrenciyi izlemek, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olmak sorumluluğundadır. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılmaktadır

4.1.6. Öğrenci Hareketliliği

Bölümümüzde öğrenci hareketliliği kapsamında, üniversitemizin Uluslararası anlaşmaları [Erasmus programı ve Mevlana Değişim Programı] dikkate alınmaktadır.

4.1.7. Diğer Kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler ise YÖS ile ilgili kabulde “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”, ÇAP-Yandal ile ilgili kabullerde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin yönetmelik” ile “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi”nde yer alan hükümler uygulanmaktadır.