3.3. Süreç Destekleri

Kullanılan bilgi sistemiyle, veriler daha hızlı işlenmekte ve analiz edilmektedir.