2.4. Temsil

Öncelikle öğrenci ve akademik personel portföyü göz önünde bulundurularak her iki gurup temsilci ve fertleriyle yapılan görüşme ve toplantılarla ihtiyaç ve önerilebilecek değerlerin tespiti gerçekleştirilerek program tasarımlarına yansıtılmaktadır. Dış paydaşlarımıza yönelik olarak yapılması planlanan dış paydaş anketleri, mezunlarımıza yönelik olarak oluşturulan mezun bilgi sistemi, Kurumsal internet sitemizde yer alan ve tüm paydaşlara açık olan öneri formu geri bildirim mekanizmaları arasında yer almaktadır.