Tezlerin Şekil Yönünden Enstitü Kontrolü Hakkında Önemli Duyuru!!!

A- Tez Savunma Sınavı öncesi tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre şekil yönünden kontrol edilebilmesi için ilgili öğrenciler;

  1. Tez danışmanınca alınan TURNITIN benzerlik raporunun tamamına ait PDF dosyası,
  2. Tez/Proje/Sanatta Yeterlik Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış teze ait PDF dosyası,
  3. Tez Savunma Sınavı Prosedürü AŞAMA-2 ”Enstitü Tez Kontrol” başlığı altındaki formların ıslak imzalı nüshalarının PDF/JPEG formatı,

B- Tez Savunma Sınavı sonrası tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre şekil yönünden kontrol edilebilmesi için ilgili öğrenciler;

  1. Tez danışmanınca alınan TURNITIN benzerlik raporunun tamamına ait PDF dosyası,
  2. Tez/Proje/Sanatta Yeterlik Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış teze ait PDF dosyası,
  3. Tez Savunma Sınavı Prosedürü AŞAMA-5 ”Enstitü Son Tez Kontrol ve Tez Teslim” başlığı altındaki formların ıslak imzalı nüshalarının PDF/JPEG formatı,

Arş. Gör. Damla KILIÇ (Fen Bilimleri Alanları öğrencileri için damla.kilic@bilecik.edu.tr) ve Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM (Sosyal Bilimler Alanları öğrencileri için ertugrul.cam@bilecik.edu.tr)’na e-mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir. [Islak imzalı formlar ayrıca matbu olarak Enstitüye ibraz edilmek zorundadır.]

İlgili araştırma görevlilerince tezlerin şekil yönünden kontrolü biten öğrenciler için, Tez Savunma Sınavının UZEM üzerinden online olarak sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına Enstitü Sekreterliği ile görüşülerek sınav gün ve saati için randevu alınması, Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun randevu alındığı gün itibariyle en geç 3 iş günü, ıslak imzalı tutanak ve evrakların ise sınav tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde Enstitüye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler için kılavuzlar ve formlar aşağıdadır;