Askerlik İşlemleri

Lisansüstü Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Askerlik İşlemleri;

 • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu‘na göre; lisansüstü öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
 • Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
 • Kayıt tarihinde veya sevk tehiri talebi sırasında “BAKAYA” durumda olan öğrencilerin sevk tehiri yapılmaz.

Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

 • Askerlik Durum Belgesini (Askerlik Şubesi’nce düzenlenen belgenin aslını veya askerlik şubesince onaylanan kopyasını)
 • BAKAYA durumları mahkemece sonuçlandırılmış ve “KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞINA” dair karar alınmış durum belgesi aslı yada fotokopisini,
 • Askerlik İşlemleri Formu’nu doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir.
 • Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı’na veya Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığı’na Enstitümüzce sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (35 yaşın dolduğu yılın sonunu geçmemek üzere tehir işlemleri yapılabilir) ve yönetmelik çerçevesinde programın azami süresi dikkate alınır. (Azami Süre Yüksek Lisans Programları için 6 yarı yıl, Doktora Programları için 12 yarı yıl.)

Azami Süreler:

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 3 yarıyıl,
 • Tezli Yüksek Lisans Programları için 6 yarıyıl,
 • Doktora Programları için 12 yarıyıl

Öğrenciler tecil başvurularının sonucunu Web Sitemizden‘den  takip edebilirler.

 • (Sosyal Bilimler) Lisansüstü öğrencilerimizin askerlik durumları EK‘tedir.
 • (Fen Bilimleri) Lisansüstü öğrencilerimizin askerlik durumları EK tedir.

Lisansüstü öğrenimin, sevk tehir süresi içerisinde bitmemesi durumunda öğrencilerin, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine 1 ay kala, ilgili Askeralma Bölge Başkanlıklarına iletilmiş olacak şekilde sevk tehirinin uzatılması için: Askerlik İşlemleri Formunu’nu sayfasından indirerek doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir.

 • Askerlik İşlemleri Formu
 • Sevk Tehiri Son Başvuru Tarihleri: Celp dönemlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Son başvuru tarihleri geçtikten sonraki 15 gün içinde başvuru yapanların, sevk tehir işlemlerini bizzat takip etmeleri gerekir.

          Celp Dönemi                                         Başvuru Tarihi

 1. Şubat Celbi                                 (16 Ağustos -15 Kasım)
 2. Mayıs Celbi                                (16 Kasım – 15 Şubat)
 3. Ağustos Celbi                             (15 Şubat – 15 Mayıs)
 4. Kasım Celbi                                (16 Mayıs -15 Ağustos)

Yapılacak olan askere sevk tehir işlemi, öğrenci statüsü (süresi) içinde geçerlidir. Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişik kesilmesi durumunda (mezuniyet, kayıt sildirme, kayıt yenilememe, akademik başarısızlık, disiplin nedeni ile üniversiteden uzaklaştırılma veya öğrencinin yazılı başvurusu üzerine) askere gitmek için sevk tehirinin iptali Enstitümüz tarafından en geç 15 gün içinde ilgili birime bildirilerek, sevk tehirinin iptali istenir. İzin alan (kayıt donduran) öğrencilerin sevk tehirleri iptal edilmez. Ancak öğrencinin talep etmesi halinde sevk tehir işlemi uzatılarak  gerçekleştirilir.

Programda kayıtlı iken askere gitmek isteyen öğrenciler sevk tehiri iptal işlemlerinin ardından Askerlik Şubelerinden alacakları “sevk evrakı” ve Enstitü Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile (dilekçe örneği internet sayfamızda mevcuttur) başvuruda bulunarak askerlik süresince kayıtlarının dondurulması talebinde bulunmalıdırlar. Aksi halde bu öğrencilerin askerlik süresinde kayıt yenileme işlemlerini yapmadıkları için kayıtları silinir.

Kayıt dondurarak askere gitmiş olan öğrenciler askerden döndükten (Tezkere tarihinden) itibaren 15 gün içerisinde tekrar dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunarak kayıtlarının açılması talebinde bulunmalıdırlar.

Lisansüstü öğrencilerden programdan ilişiği kesilenlere (akademik başarısızlık, kayıt yenilememe vb.) üniversite ile ilişiklerinin kesildiğine dair  e-posta adreslerine bilgilendirme yapılır. Öğrenciler adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri Enstitümüze bildirmekle yükümlüdürler.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUP,  MAİL-FAKS YOLUYLA ASKERLİK DURUM BELGESİ TALEP ETMEMENİZİ ÖNEMLE HATIRLATIRIZ.

Askerlik Konuları ile İlgili Sorular:

1) Askerlik tecil süresi kaç yıldır?

Tezli Yüksek lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay, Tezsiz Yüksek lisans öğrencileri için 1,5 yıl, Doktora öğrencileri için ise 6 yıl süreli tecil yapılmaktadır. Öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekir.

2) Kayıt yenilemediğim takdirde askerlik tecilim iptal edilir mi?

Evet, kayıt yenilememe, mezun olma ve yatay geçiş durumlarında öğrencinin askerlik tecili iptal edilir.

3) Kayıt yenilemediğim tarihler, askerlik tecili için tanınan süreden sayılır mı?

Evet, belirtilen süreler kayıt tarihinizden itibaren geçerlidir.

4) Askerlik görevi için öğrenci kaydımı dondurabilir miyim?

Evet, askerlik hizmeti için kayıt dondurma işlemi yapabilirsiniz.

5) Askerlik sebebiyle kayıt dondurma işlemi için ne yapmam gerekiyor?

Öğrenci ilk olarak Enstitüye sevk tehiri iptal dilekçesi verir. Öğrencinin askerlik tecili iptal edildikten ve askerlik hizmetine sevki yapıldıktan sonra, askerlik hizmetine sevk edildiğine dair belge ile beraber kayıt dondurma işlemi için dilekçe verilir. Gerekli diğer işlemler Enstitü tarafından tamamlanır.

6) Bakaya durumunda askerlik tecil işlemi yapılır mı?

Öğrencinin ilgili kurumlara başvurarak bakaya halinden çıkması gerekir. Daha sonra bakaya halinde olmadığına dair belgeyle birlikte askerlik tecil işlemi için dilekçe vermesi gerekmektedir.       

7) Askerlik tecil işlemlerinde yaş sınırı kaçtır?

Askerlik hizmetine sevk işlemlerinde yaş sınırı 35 yaştır.

8) Askerliğimi tecil ettirmek için hangi işlemleri yerine getirmem gerekiyor?

Öğrencinin askerlik hizmeti tecil edilebilmesi için yeni kayıt yaptırmış veya kayıt yenilemiş olması gerekir. Daha sonra akademik takvimde belirtilen tecil işlemleri tarihinde Enstitü Web sayfasında yer alan Gerekli Formlar sekmesindeki Askerlik Hizmetine Sevk Tehiri formunu doldurup Enstitüye teslim etmesi gerekir.

9) Askerliğimin tecil ve ya iptal edildiğini nasıl öğrenebilirim?

Enstitü Web sayfasında yer alan Askerlik İşlemleri sekmesindeki ek metinde öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin bilgiler yayınlanmaktadır. Ayrıca gerekli bilgilendirilmeler, öğrencilerin e-mail adreslerine gönderilmektedir.