Mezuniyet İçin Yayın Koşulu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve Öncesi Girişli öğrencilerin dikkatine !

-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve Öncesinde kaydolan öğrenciler kayıt oldukları dönemdeki Enstitünün mezuniyet yayın koşuluna tabidir. Öğrencilerin tabi olduğu yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda açıklanmıştır. 

-2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve Sonrası Girişli öğrenciler yürürlükte olan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin yayın koşuluna tabidir. Öğrencilerin tabi olduğu yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda açıklanmıştır. 

-Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler Enstitüye kayıt oldukları dönemdeki mezuniyet yayın koşuluna tabidir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve Öncesi Girişli öğrencilerin mezuniyet için yayın koşulu aşağıdaki gibidir;

Mezuniyet için yayın koşulu (Tezli Yüksek Lisans Programları)

MADDE 40 – (1) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası/ulusal kongrelerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir. (Not: Sosyal Bilimler Enstitüsü girişli yüksek lisans öğrencileri mezuniyet için yayın koşuluna tabi değildir.)

Mezuniyet için yayın koşulu (Doktora Programları)

MADDE 54 –

(1) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrencisinin danışmanı ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir makalesinin veya toplamda en az iki tane olmak üzere; yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş, ulusal hakemli dergilerde makalenin/makalelerin ve/veya uluslararası hakemli ve tam metin bildirinin/bildirilerin olması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu Senato kararı ile artırılabilir.

(2) Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisinin, tez danışmanı ile birlikte veya tek başına tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde  yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Bu yayın şartı Senato kararı ile artırılabilir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve Sonrası Girişli öğrencilerin mezuniyet için yayın koşulu aşağıdaki gibidir;

Mezuniyet için yayın koşulu (Tezli Yüksek Lisans Programları)

MADDE 40 – (Değişik:RG-6/4/2021-31446) (1)

Enstitü, yüksek lisans öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için yüksek lisans öğrenimi süresince, alanında ve danışmanı ile ortak, yayımlanmış en az bir makalesinin (yayıma kabul edilmiş veya DOI numarası almış) olması veya en az bir çalışmasının (yayımlanmış kitap, kitap bölümü, tam metin bildiri, faydalı model veya patent belgesi) olması veya ulusal/uluslararası en az bir projede yer alması ve ilgili proje ve yayınların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli olması şartı aranır.

Mezuniyet için yayın koşulu (Doktora Programları)

MADDE 54 – (Değişik:RG-6/4/2021-31446) (1)

Enstitü doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için doktora öğrenimi süresince, danışmanı ile ortak, Web of Science Core Collection’da taranan en az bir yayın veya Senato tarafından belirlenen indekslerde yayımlanmış (yayıma kabul edilmiş veya DOI numarası almış) en az 2 makalesinin olması ve ilgili yayınların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli olması şartı aranır.

Mezuniyet için yayın koşulu (Sanatta Yeterlik Çalışması)

MADDE 63 – (3)

Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tez/eser çalışmasını teslim alır ve savunma sınav tarihinden önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tez/eser çalışmasını ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır. (Ek cümle:RG-6/4/2021-31446) Ayrıca öğrencilerin tez/eser çalışması savunma sınavına girebilmeleri için öğrenimi süresince, alanında ve danışmanı ile ortak, yayımlanmış en az bir makalesinin (yayıma kabul edilmiş veya DOI numarası almış) olması veya en az bir çalışmasının (yayımlanmış kitap, kitap bölümü, tam metin bildiri, faydalı model veya patent belgesi) olması veya ulusal/uluslararası en az bir projede yer alması, ilgili proje ve yayınların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli olması şartı aranır.

Mevcut Yönetmelik Yayın Koşulu İle İlgili Ek Açıklamalar ve İndeks Listeleri

  1. Tablo 1.  Web of Science Core Collectin İndeksleri
  2. Tablo 2. Senato Tarafından Belirlenen İndeksler
  3. Açıklamalar 1: Kitap, Kitap Bölümü ve Yayınevleri
  4. Açıklamalar 2: Current Contents Connect (1998-present) İndeksleri
  5. Açıklamalar 3: Proquest İndeksleri
  6. Açıklamalar 4: Ebsco İndeksleri