Akademik Dergilerimiz

Dergipark

Programlar

72

Mezuniyet İçin Yayın Koşulu

Tıklayınız

Tez Savunma Sınavı

Prosedürü

Tez Yazım

Kılavuzu

Öğrenci İstatistikleri

1162

Orijinallik Raporu

Usul ve Esaslar

Eğitim-Öğretim ve Mezuniyet

Süreçleri