Misyon

Misyon

Lisansüstü düzeyde, sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyen, disiplinler arası çalışmaya değer veren, girişimci, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, bilimsel çalışmalarıyla eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan üstün nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.