Formlar

 

Genel ve Ortak Formlar

1.Akademik İzin Formu

2.Askerlik İşlemleri Başvuru Formu   

3.Ders Saydırma Talep Formu           

4.Ders Telafi Formu  

5.Diğer Enstitü-Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu     

6.Yeni Ders Öneri Formu  

7.Kayıt Silme Talebi Dilekçesi     

8. Tez Savunma Sınavı İlan Formu

word   

word

word

word

word

word

word

word

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Formlar

1.Dönem Projesi Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu   

2.Dönem Projesi Konusu Öneri/Değişikliği Formu   

3.Dönem Projesi Tutanağı Formu       

4.Orijinallik Raporu Formu   

5.Tez/Proje Ön Kontrol Formu       

6.Tez/Proje Son Kontrol Formu   

7.Tez/Proje Teslim Formu   

word

word

word

word

word

word

word    

 

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Formlar

1.Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu   

2.Tez Başlığı/Konusu Öneri Formu 

3.Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Formu

4.Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu   

5.Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu  

6.Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

7.Tez Ön Değerlendirme Formu 

8.Tez Son Kontrol (Danışman Onay) Formu   

9.Tez/Proje Ön Kontrol Formu 

10.Tez/Proje Son Kontrol Formu 

11.Tez Düzeltme Kontrol Formu   

12.Orijinallik Raporu Formu

13.Tez/Proje Teslim Formu   

14.Yayın Koşulu Formu   

word

word

word

word

word

word

word

word 

word

word

word

word

word

word

 

Doktora/Sanatta Yeterlik Programları İçin Formlar

1.Yeterlik Sınavı Başvuru Formu   

2.Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu  

3.Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

4.Tez Başlığı/Konusu Öneri Formu   

5.Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Formu 

6.Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu 

7.Tez İzleme Komitesi Öneri Formu  

8.Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Değerlendirme Tutanağı Formu   

9.Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı Formu  

10.Tez Öneri/İzleme Başvuru Formu  

11.Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu   

12.Tez Ön Değerlendirme Formu       

13.Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu   

14.Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu     

15.Tez Son Kontrol (Danışman Onay) Formu      

16.Tez/Proje Ön Kontrol Formu

17.Tez/Proje Son Kontrol Formu   

18.Tez Düzeltme Kontrol Formu       

19.Orijinallik Raporu Formu   

20.Tez/Proje Teslim Formu      

21.Yayın Koşulu Formu     

word

word

word

word

word

word

word 

word

word

word

word

word

word

word

word

word

word

word 

word

word

word