Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu

Üniversitemiz stratejik planındaki sorumluluğu;

  1. Hedef 2.1: Öğretim üyesi potansiyeli ve ilin önceliklerine göre belirlenmiş olan, biyoteknoloji ve enerji teknolojileri alanlarında ihtisaslaşmak.
  2. Hedef 2.2: İhtisaslaşma alanlarında nitelikli araştırmacı sayısını artırmak.
  3. Hedef 2.4: Üniversitenin sosyal bilimlerini kapsayan alanlarında Bilecik ilinin coğrafik, kültürel, sosyolojik ve tarihi özellikleri göz önüne alınarak ihtisaslaşmanın sağlanması.
  4. Hedef 4.2: ERASMUS, Mevlana gibi uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak.
  5. Hedef 4.3: Mevcut ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının niteliğinin artırılması.

hedeflerinin Lisansüstü düzeyde yerine getirilmesinin sağlanmasında aktif rol almak ve takibinde yer almaktır.