Formlar

Enstitümüze ait işlemler için kullanılan KAYSİS Formlarının bilgisayar ortamında doldurulabilmesi için formların “word” formatları web sayfamıza yüklenmiştir (http://w3.bilecik.edu.tr/lisansustu/ogrenci/formlar).

Formların elle doldurulmasından kaynaklanan hataların en aza indirilmesi hedeflenmekte olup, 11 Nisan 2022 tarihi itibariyle elle doldurulan formlar Enstitümüzce kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu nedenle, öğrencileri danışmanlarından bağımsız olarak ilgilendiren (askerlik işleri başvuru formu, akademik izin formu, vb.) formlar bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı imzalandıktan sonra taranarak lisansustu@bilecik.edu.tr e-posta adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

Genel ve Ortak Formlar

 1. Akademik İzin Formu                                                                                  pdf         word
 2. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu                                                                    pdf         word
 3. Ders Saydırma Talep Formu                                                                              pdf         word
 4. Ders Telafi Formu                                                                                                pdf         word
 5. Diğer Enstitü-Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu                 pdf         word
 6. Yeni Ders Öneri Formu                                                                                       pdf         word

Yüksek Lisans (Tezsiz) Programlar Öğrencileri İçin Formlar

 1. Dönem Projesi Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu                                       pdf          word
 2. Dönem Projesi Konusu Öneri/Değişikliği Formu                                            pdf          word
 3. Dönem Projesi Tutanağı Formu                                                                        pdf          word

Yüksek Lisans (Tezli) Programlar Öğrencileri İçin Formlar

 1. Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu                                                          pdf           word
 2. Tez Konusu Öneri/Değişikliği Formu                                                               pdf           word
 3. Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu                                                           pdf            word
 4. Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Ön Teslim Formu                                             pdf            word
 5. Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu                                                            pdf            word
 6. Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu                                                              pdf            word
 7. Tez Savunma Sınavı Tez Başlığı Değişikliği Formu                                        pdf            word
 8. Tez Savunma Sınavı Tez Değerlendirme Formu                                             pdf             word
 9. Tez Ön Kontrol (Danışman Onay) Formu                                                       pdf            word
 10. Tez Son Kontrol (Danışman Onay) Formu                                                      pdf            word
 11. Tez/Proje Kontrol Formu                                                                                  pdf            word
 12. Tez Orijinallik Raporu Formu                                                                          pdf            word
 13. Tez Teslim Formu                                                                                               pdf            word
 14. Yayın Koşulu Formu                                                                                          pdf            word

Doktora Programları Öğrencileri İçin Formlar

 1. Yeterlik Sınavı Başvuru Formu                                                                       pdf            word
 2. Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu                                                                   pdf             word
 3. Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Tutanağı Formu                                              pdf            word
 4. Yeterlik Sınavı Başarı Değerlendirme Tutanağı Formu                                pdf            word
 5. Tez İzleme Komitesi Öneri Formu                                                                  pdf            word
 6. Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Değerlendirme Tutanağı Formu               pdf            word
 7. Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı Formu                                               pdf            word
 8. Tez Öneri/İzleme Bilgi Formu                                                                         pdf            word
 9. Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu                                                          pdf            word
 10. Tez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formu                                                   pdf           word
 11. Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu                                                           pdf            word
 12. Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu                                                             pdf            word
 13. Tez Savunma Sınavı Tez Değerlendirme Formu                                            pdf           word
 14. Tez Savunma Sınavı Tez Başlığı Değişikliği Formu                                       pdf            word
 15. Tez Ön Kontrol (Danışman Onay) Formu                                                      pdf            word
 16. Tez Son Kontrol (Danışman Onay) Formu                                                     pdf            word
 17. Tez/Proje Kontrol Formu                                                                                 pdf            word
 18. Tez Orijinallik Raporu Formu                                                                         pdf            word
 19. Tez Teslim Formu                                                                                              pdf            word
 20. Yayın Koşulu Formu                                                                                         pdf            word