3.3.2. Yayılımlar

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan uygulamalar EBYS üzerinden tüm bölümlere iletilmektedir.

3.3.2.1. Bilinirlik