3.3.2.1. Bilinirlik

Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi;