Misyon

Öğrencilerin yakın tarihimiz konusunda yorum gücünü ve eleştirel yaklaşımlarını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini 19. Asrın dinamikleri doğrultusunda değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.