1.6. Organizasyon Şeması

Bölümümüzde 1 öğretim üyesi (Bölüm Başkanı) ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 2 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde görev yapan akademik personel, Bölüm Başkanına bağlı olup Bölüm Başkanının izin ve yetkilendirmesi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Birimin evrak, yazışma gibi işlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş herhangi bir idari personel bulunmamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Sinem ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcısı