1.2. Tarihsel Gelişimi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü; üniversitemizde faaliyet gösteren ön lisans ve lisans programlarında birimlerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II derslerini yürütmek üzere, Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak 17 Mayıs 2007’de kabul edilip 29 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun 7. Maddesinin 81. Ek Maddesi kapsamında Bilecik Üniversitesi’nin kurulmasıyla faaliyete başlamıştır. Bu minvalde müteakip yarıyıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. YÖK tarafından tüm üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak kabul edilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri, Bölüm Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ATA I ve ATA II kodlu bu derslerin eğitim öğretim sürecinde ve sınav uygulamalarında Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü bünyesinde 1 Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Başkanı) ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 2 personel görev yapmaktadır.