4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Bölümümüzün amacı tarihini bilen gençler yetiştirmektir. YÖK tarafından tüm üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak kabul edilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri, Bölüm Başkanlığımız tarafından bu doğrultuda yürütülmektedir. Bu sebeple herhangi bir araştırma ve geliştirme stratejimiz bulunmamaktadır.

4.1.1. Araştırma Stratejisi
4.1.2. Bütünleşik Politikalar
4.1.3. Katkısal Politikalar
4.1.4. Kalkınma Hedefleri
4.1.5. Kültürel Katkılar