Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

4.2. Misyon: Öğrencilerin yakın tarihimiz konusunda yorum gücünü ve eleştirel yaklaşımlarını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini 19. Asrın dinamikleri doğrultusunda değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
4.3. Vizyon: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin anlaşılırlığını artırarak farklı birimlerden öğrencileri dersin konuları dahilinde bir araya getirebilmek, disiplinlerarası çalışmalar yapabilmelerini sağlayabilmek.
4.4. Değerler:
Bilimsel etik anlayışıyla eğitim sağlamak
Öğrenci odaklı ders anlatmak
Açık ve doğru öğretimi ilke edinmek
Öğrencilerin sorumluluğunun bilincinde ve tarihinin farkında olan bireyler olmasını sağlamak
4.5. Hedefler:
Ülkesinin tarihsel geçmişini idrak edebilen öğrenciler yetiştirmek
Öğrencilere yorumlama, analiz etme yetisini kazandırmak
Mesleki alanda ilerlemesinde gereken tarihi doneleri öğretmek