Tek Ders Sınavı Hakkında

TEK DERS SINAVI’NA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1-Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, staj dersi dışındaki FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya staj dersi dışındaki bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten 21 Haziran 2018 tarihinde bir ek sınav hakkı tanınacaktır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. 

2-Öğrencinin yarıyıl içi sınav notu dikkate alınmadan, bu tek ders sınavının değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.(Örn: Tek ders sınav notu:75 75/25=3,0 Harf Notu=BB)
3-Durumları Tek Ders Sınavı’na girmeye uygun olan öğrenciler, en geç 20 Haziran 2018 saat 12:00’ye kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (O.B.S) sayfasında bulunan ‘’Tek Ders Başvuru Formu’nu’’ sistem üzerinden dolduracak Tek Ders Sınavına girmek istedikleri dersi seçip ilgili formun çıktısını alarak imzalayıp Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edeceklerdir. Yüksekokul Müdürlüğü öğrencilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse tek ders sınav hakkı
tanındığını, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Tek Ders sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır ve başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciler bu haktan bir daha yararlanamazlar.
4-Tek Ders Sınavı sadece mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için geçerli bir sınavdır!