Misyon

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin misyonu; evrensel düzeyde öz değerlerine saygılı, insana ülkesine ve çevresine duyarlı; bilimsel ilkeler doğrultusunda akılcı, sorgulayan, düşünen ve ürüten; uluslararası düzeyde ise mesleki yetkinliğe sahip, disiplinler arası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek ve sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır.