Fakülte Dekan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

  • Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.
  • Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
  • Dekan olmadığı zamanlarda dekanlığa vekâlet etmek.