İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni