İdari Personel

Fakülte Sekreteri V.

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni