Fakülte Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek,
  • Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Fakülte yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Fakülte Dekanının fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.