Sıkça Sorulan Sorular

1) Her dönem kayıt yenilemem gerekir mi? Kayıt yenileme işlemi için şahsen mi başvurmam gerekir?

Öğrenimine devam eden öğrenciler, her öğretim yılının güz ve bahar dönemi başlangıcında, akademik takvimde duyurulan tarihlerde, Üniversite web sayfasında yapılacak duyurulardaki talimatlara uyarak kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemini internet üzerinden gerçekleştirdikten sonra, açıklanan tarihlerde kayıt danışmanının yanına şahsen giderek kayıt onay işlemi gerçekleştirilmelidir. Mazeretleri nedeniyle kayıt onay işlemini yaptıramayacak öğrenciler, yasal temsilcileri aracılığıyla işlemi gerçekleştirebilirler. (Noter Vekaleti zorunludur.)

2) Sınıf / dönem geçme notu kaçtır? Bu notun altında kalınması halinde ne gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır?

Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin ait olduğu programında belirtilen yüktür. Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler normal dönemdeki ders kredi yükü kadar derse (30 AKTS)  kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması 2.00 veya üzerinde olan öğrenciler ise normal dönemdeki ders kredi yükünün % 50 fazlası kadar derse (45 AKTS)  kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin alabileceği kredi yükünün belirleyicisi olan bu genel not ortalaması barajları, her dönemin sonu için geçerlidir.

3) Yaz okuluna ders almak zorunlu mudur?

Yaz okulu,  öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak, başarısız olduğu ders veya dersleri alabilmesi; öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders almasının sağlanması; öğrenciye güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri alma imkânı verilmesi; başarılı öğrenciye bir üst sınıftan ders alabilme imkânı sağlanması amaçlarıyla açılmaktadır. Yaz okulundan ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

4) Yaz okulunda en çok kaç derse kayıt yaptırabilirim?  Dönem içerisinde almadığım dersi yaz okulunda alabilir miyim?

Yaz okulunda en çok dört derse kayıt yaptırılabilir. Güz ve bahar dönemleri içerisinde öğrencinin alamadığı ya da alıp kaldığı derslere kayıt yaptırılabilir.

5) Güz, bahar dönemleri ve yaz okulunda üstten ders alabilir miyim?

Genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan ve başarı şartını sağlayan öğrenciler üst sınıftan ders seçebilir. Başarı şartı öğrencinin başarısız olduğu ya da almadığı dersinin bulunmamasıdır.

6) Yaz okulunda başka bir üniversiteden ders alabilir miyim?

Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan zorunlu bir ders daha önce en az bir kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi/ders saati ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Ancak yaz okulu sonunda mezun olma durumunda olan veya genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler ile çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal programındaki kayıtları için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak kaydıyla daha önce hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri zorunlu dersleri başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilirler.

7) Tek ders sınavına ne zaman katılabilirim? Sınava katılmak için ne zaman başvurmam gerekir?

Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Şartları taşıyan öğrencilerin sınava katılabilmeleri için akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş(5) iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler.

8) Güz, bahar dönemlerinde ve yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler güz, bahar dönemlerinde ve yaz okulunda teorik derslerin %70’ine; uygulama çalışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır. Bu şarta uymayan öğrencilere harf notu olarak DZ (Devamsız) notu atanır ve sınav hakkı tanınmaz.

9)  Mazeretim nedeniyle vize / final sınavına giremedim. Mazeret sınavına girebilmek için ne yapmam gerekir?

Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş(5) iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğü’ne yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı beş(5) iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar. Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek olmadan bütünleme sınav hakkı verilir.

10) Öğretim elemanlarına nasıl ulaşabilirim?

Öğretim elemanlarının iletişim bilgilerine http://uygulamalibilimler.bilecik.edu.tr adresinden “Personel / Akademik Personel” sekmesini kullanarak ulaşabilirsiniz. Özellikle kayıtlarla ilgili danışmanınıza ulaşmanız gereken durumlarda öncelikli tercih olarak telefon yerine elektronik posta göndermeyi tercih etmeniz hem yoğunluğu azaltacak; hem de alacağınız hizmetin kalitesini artıracaktır.

11) Kayıt, kayıt yenileme ve sınav tarihlerini öğrenebilir miyim?

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu web sitesinde bulunan “Öğrenci / Akademik Takvim” sekmesinden tüm tarihlere ulaşabilirsiniz. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/1

12) Almakta olduğum ya da aldığım dersin içeriğine, akışına ve kaynaklarına ulaşmam mümkün müdür?

Derslerin içeriklerine ve kredilerine ulaşmak için http://uygulamalibilimler.bilecik.edu.tr/ adresindeki “Öğrenci İşleri” sekmesinden “Ders Programları” sekmesini seçmeniz gerekmektedir. Bu sayfada her bölüm için yarıyıllara ayrılmış biçimde derslerin içerik ve kredi bilgilerine ulaşmak mümkündür.Ayrıntılı ders içeriklerine ve bölüm dersleri ile ilgili tüm detaylı bilgilere http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=2 adresinden ulaşabilirsiniz.