Hakkımızda

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), 6/6/2013 tarihli ve 2013/4927 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır. Yüksekokulumuzun amacı, genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Muhasebe ve Denetim, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Takip edeceğimiz evrensel nitelikteki misyon ve vizyon ile küresel anlamda rekabet edebilecek, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında çalışabilecek yetkinliğe sahip, çözüm odaklı, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.