Hakkımızda

06 Haziran 2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun kurulması gerçekleşmiştir. Yüksekokulumuzda Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kurulması kabul görmüş bölümler:  Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Denetim ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilikdir. Yüksekokulumuz 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Muhasebe ve Denetim lisans programlarına öğrenci alarak lisans düzeyinde eğitim öğretime başlamıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında da Bankacılık ve Finans lisans programına öğrenci almıştır. 2019 yılında Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılarak Yüksekokul bünyesine dahil edilmiştir. Ayrıca 2019 Mayıs ayında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak değişmiştir.