Yaz Okulunda Açılan Dersler

2016-2017 dönemi Yaz okulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde açılacak olan yüksekokul bölümleri derslerinin listesi ekte yer almaktadır. Yaz okulu kayıtlarında danışman olarak araştırma görevlisi Serhat Aydın görevlendirilmiştir.
Arş.Gör. Serhat AYDIN
İletişim: 0 228 214 13 06

Yaz Okulunda Açılan Dersler için tıklayınız