Açılan Öğrenci Kulüpleri

Rektörlük Makamının 26.10.2016 tarih ve 26758 sayılı onayı ile oluşturulan Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun ilgi kararı ile Yüksekokulumuz bünyesinde açılması uygun görülen öğrenci kulüpleri aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu kulüplerin faaliyetleri, Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri

Yönergesi’ne uygun olarak devam ettirilecektir.

Kulüp Adı Akademik Danışman
1. Hedef 25 Kulübü Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN
2. Muhasebe ve Denetim Kulübü Doç. Dr. Ümmühan Aslan
3. Finans Kulübü Doç. Dr. Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
4. Organizasyon ve Tanıtım Kulübü Arş. Gör. Arif DAMAR
5. Turizm ve Gezi Kulübü Arş. Gör. Mehmet Tahir DURSUN