Kur Bilgileri

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)

TÜRKÇE KURSU KUR BİLGİLERİ

Dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan ibaret dört temel becerinin eşit şekilde gelişmesini hedefleyen Türkçe kurslarında, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını gidermelerine yönelik günlük yaşamda kullanılan Türkçeyi öğretmek hedeflenmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Yabancılar için Türkçe dersleri, alanında deneyimli eğitimciler tarafından başlangıç, orta ve ileri düzey olarak verilmektedir.

Başlangıç Düzeyi: A1 – A2

Orta Düzey: B1 – B2

İleri Düzey: C1 – C2

BAŞLANGIÇ DÜZEYİ (A1-A2)

A1 DÜZEYİ

Öğrenme, temel kavramlar etrafında yapılandırılır. Kişi kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir. Gerçek durumlara uygun olarak yürütülen eğitimin sonunda öğrenci, herhangi birisiyle hedef dilde tanışma, basit ifade şekillerini kullanarak somut ihtiyaçlarının giderme vb. işlemleri gerçekleştirebilir.

A2 DÜZEYİ

Dil öğretiminin temel amacı olan iletişim becerilerinin geliştirilmesi esas alınır. Kişi kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net ve basit iletilerdeki temel düşünceyi kavrayabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, menüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

ORTA DÜZEY (B1-B2)

B1 DÜZEYİ

Kişi; deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir. İş, okul gibi ortamlarda karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını kavrayabilir.  Meslekle  ilgili  ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir ve yorumlayabilir.

B2 DÜZEYİ

Kişi, öğrendiği dil sayesinde o dili konuşan insanlarla akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon veya rapor yazabilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programları, ayrıca standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilir.

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

C1 DÜZEYİ

Kişi, açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanıyla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir. Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir.