Yönetim

T. C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür

Dr. Öğr. Üye. Zemire GULCALI

Müdür Yardımcısı 

Arş. Gör. Tümer KARAAYAK

Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Serdar ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu:

Dr. Öğr. Üye. Zemire GULCALI (Müdür)

Doç. Dr. H. İbrahim DEMİRKAZIK (Üye)

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (Üye)

Arş. Gör. Tümer KARAAYAK (Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Serdar ÖZDEMİR (Müdür Yardımcısı)

Danışma Kurulu:

Dr. Öğr. Üye. Zemire GULCALI (Müdür)

Dr. Öğr. Üye. Halil ADIYAMAN (Üye)

Mefail ATEŞ (Üye)

Arş. Gör. Tümer KARAAYAK (Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Serdar ÖZDEMİR (Müdür Yardımcısı)