Misyon ve Vizyon

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TÖMER) amacı, çağdaş gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası dil öğretim merkezleri ile iş birliği yapmak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek olmak ve Türkçenin yabancı dil olarak her seviyede öğretilmesini sağlamaktır. TÖMER, değişik ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenme ve üniversiteye alışma sürecini en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan, Türkçe ile ilgili çok çeşitli kurslar düzenleyen, Türkçe konusunda üniversite ile şehirdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğine katkıda bulunan bir birimdir.