Tez Savunma Sınavı Prosedürü

Prosedüre Erişim

Tez Yazım Kılavuzu

Kılavuza Erişim

Tez Savunma Sınavı Takvimi

Tıklayınız.

OBS

Öğrenci: 935

Öğrenci Bilgi Sistemi

Askerlik İşlemleri Formu

Tıklayınız

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Makale Gönder