Misyon ve Vizyon

Misyon

Makine Mühendisliği Bölümü; öğrencilerini en çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak güncel teknolojiyi izleyebilen, analitik düşünerek sorunları çözebilme, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, sosyal sorumluluk, çevre ve mesleki etik değerlerine saygılı, kazandığı araştırma ve geliştirme yetenekleri ile katma değer üreterek ülkemizin teknolojik alanda rekabet etme gücünü artıracak yaratıcı, girişimci ve lider mühendisler yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.

Vizyon

Makine mühendisliği eğitiminde teknolojinin getirdiği yenilikleri takip eden, araştırma ve geliştirme odaklı, ulusal ve uluslararası boyutta sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.