Staj

>> Staj İş Akışı

>> Staj Bilgilendirme Sunumu

>> Staj Yönergesi

 

MIM 200 İmal Usulleri ve MIM 300 Fabrika Tesisi ve Organizasyonu stajını yapacak öğrencilerin başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır. Başvurular bölüm araştırma görevlilerine yapılacaktır.

Öğrencilerin öncelikle staj yapacakları firmadan, staj yapmalarının uygun olduğuna dair yazı almaları gerekmektedir. Cumartesi günleri de dahil staj yapmak isteyen öğrencilerin, alacakları onay yazısına “Firmamız cumartesi günleri de çalışmaktadır” ibaresi eklettirmeleri gerekmektedir.

Firma Tarafından Doldurulacak Olan Formlar

  1. Staj Onay Yazısı ( Firma Tarafından yazılacak)
  2. Staj Bilgi Formu

STAJ BAŞVURU FORMLARI

  1. Staj yapılacak olan firmadan alınan onay yazısı
  2. Staj Bilgi Formu
  3. Ek 2 (3 Adet)
  4. Ek 7 (Taahhütname)
  5. E-devlet üzerinden alınacak olan, Sosyal Güvenlik Kurumu –>> SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) belgesinin çıktısı

Son Başvuru Tarihleri

Stajını;

  • Haziran ayında yapacak öğrenciler için son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2018
  • Temmuz ayında yapacak öğrenciler için son başvuru tarihi: 10 Haziran 2018
  • Ağustos ayında yapacak öğrenciler için son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2018

GENEL STAJ KURALLARI

STAJ SONRASI YAPILACAK OLAN İŞLEMLER

Staj sonrasında ilan edilecek bir tarihe kadar bölüm araştırma görevlilerine, yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırlanmış Staj Raporu ile kapalı ve onaylı bir zarfta Staj değerlendirme formları teslim edilecektir.

İşyeri staj sorumlusu (Makine Mühendisi) tarafından doldurulacak olan Staj Değerlendirme Formu öğrenci tarafından kapalı ve  onaylı zarf içerisinde bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.

Hazırlanan staj raporu yazım formatına uygun olmalı ve karton kapak yapılmalıdır. Staj raporu işyeri staj sorumlusu (Makine Mühendisi) ‘ne inceletilerek, her sayfası kaşelettirilmeli ve imzalattırılmalıdır.

Öğrenciler bu sayfaya bölüm web sitesi üzerinden, Öğrenci >> Staj bağlantısından ulaşabilirler.