Ders Planı

Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1. Y.Y. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 0 2 2
ENG101 İngilizce I 2 0 2 2
FIZ101 Fizik I 4 0 5 5
KIM103 Genel Kimya 4 0 5 5
MAT101 Matematik I 4 0 5 5
MM103 Teknik Resim 3 1 4 4
MM105 Makine Mühendisliğine Giriş 3 0 3 3
TRK101 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
2. Y.Y. ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
ENF102 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dilleri 2 1 3 3
ENG102 İngilizce II 2 0 2 2
FIZ102 Fizik II 4 0 5 5
MAT102 Matematik II 4 0 5 5
MM104 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 1 3 3
MM106 Statik 3 0 5 5
TRK102 Türk Dili II 2 0 2 2
Teknik Olmayan Seçmeli I 2 0 3 3
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
3. Y.Y. ENG201 Teknik İngilizce I 2 0 3 3
MAT201 Diferansiyel Denklemler 3 0 5 5
MIM203 Mukavemet I 3 0 3 3
MIM204 Termodinamik I 3 0 4 4
MIM205 Malzeme Bilimi 3 0 4 4
MIM210 Dinamik 3 0 3 3
MIM402 Bilgisayar Destekli Tasarım 3 1 3 3
MSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2 2
Teknik Olmayan Seçmeli II 2 0 3 3
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
4. Y.Y. ENG202 Teknik İngilizce II 2 0 3 3
MIM202 Mühendislik Matematiği 3 0 4 4
MIM206 Mühendislik Malzemeleri 3 0 4 4
MIM208 Mukavemet II 3 0 5 5
MIM212 Üretim Planlama ve Kontrol 3 0 2 2
MIM213 Atölye 3 1 3 3
MIM301 Termodinamik II 3 0 4 4
MSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2 2
Teknik Olmayan Seçmeli III 2 0 3 3
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
5. Y.Y. MIM200 Staj I 0 0 3 3
MIM302 Akışkanlar Mekaniği 4 0 4 4
MIM303 İmal Usülleri I 3 0 4 4
MIM306 Makine Elemanları I 4 0 4 4
MIM307 Mekanizma Tekniği 3 1 4 4
MIM327 Sayısal Yöntemler 3 0 4 4
Teknik Seçmeli I 2 0 4 4
Teknik Olmayan Seçmeli IV 2 0 3 3
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
6. Y.Y. MIM250 Staj II 0 0 3 3
MIM305 Isı Transferi 3 0 3 3
MIM308 Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) 3 1 3 3
MIM326 İmal Usülleri II 3 0 4 4
MIM328 Makine Teorisi ve Dinamiği 3 0 3 3
MIM330 Otomatik Kontrol 3 0 3 3
MIM403 Makine Elemanları II 4 0 4 4
Teknik Seçmeli II 3 0 4 4
Teknik Olmayan Seçmeli V 2 0 3 3
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
7. Y.Y. MIM300 Staj III 0 0 2 2
MIM331 Mühendislikte Deneysel Metodlar I 1 3 3 3
MIM401 Tasarım Projesi 4 0 6 6
Teknik Seçmeli III 3 0 4 4
Teknik Seçmeli III 3 0 4 4
Teknik Seçmeli III 3 0 4 4
Teknik Seçmeli III 3 0 4 4
Teknik Olmayan Seçmeli VI 2 0 3 3
Toplam 30 30
Y.Y Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
8. Y.Y. MIM334 Mühendislikte Deneysel Metodlar II 1 3 3 3
MIM350 Staj IV 0 0 2 2
MIM404 Bitirme Projesi 4 0 6 6
Teknik Seçmeli IV 3 0 4 4
Teknik Seçmeli IV 3 0 4 4
Teknik Seçmeli IV 3 0 4 4
Teknik Seçmeli IV 3 0 4 4
Teknik Olmayan Seçmeli VII 2 0 3 3
Toplam 30 30

Teknik Seçmeli I

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
MIM309 Mesleki İngilizce I 2 0 4 4
MIM315 Dijital Ölçme  ve Kontrol 3 0 4 4
MIM316 Kalite Mühendisliği 3 0 4 4
MIM317 Üretimde Bakım ve Onarım 3 0 4 4
MIM325 Korozyon ve Yüzey Koruma 3 0 4 4
MIM332 Ölçme Tekniği 3 0 4 4
MIM333 Fotovoltaik Teknoloji 3 0      4      4

Teknik Seçmeli II

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
MIM310 Mesleki İngilizce II 2 0 4 4
MIM318 Talaşlı İmalat 3 0 4 4
MIM319 Buhar Kazanları 3 0 4 4
MIM322 Isıtma ve Havalandırma 3 0 4 4
MIM324 Malzeme Muayene Yöntemleri 3 0 4 4
MIM329 Hidrolik Makineler 3 0 4 4
MIM332 Ölçme Tekniği 3 0 4 4

Teknik Seçmeli III

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
MIM405 Takım Tezgahları 3 0 4 4
MIM407 Termik Turbo Makineler 3 0 4 4
MIM409 Tahribatsız Malzeme Muayeneleri 3 0 4 4
MIM410 Motorlar 3 0 4 4
MIM411 Yakıtlar ve Yanma 3 0 4 4
MIM413 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 4 4
MIM417 Üretimde Otomasyon 3 0 4 4
MIM419 Termal Sistem Tasarımı 3 0 4 4
MIM421 Kompozit Malzemelere Giriş 3 0 4 4
MIM423 Demir Dışı Malzemeler 3 0 4 4
MIM425 Hidrolik-Pnömatik Sistemler 3 0 4 4
MIM427 Mekanik Titreşimler 3 0 4 4
MIM429 Robotiğe Giriş 3 0 4 4
MIM431 Isı Değiştiricileri 3 0 4 4
MIM435 Enerji Verimliliği ve Yönetimi 3 0 4 4
MIM437 Yapısal Analiz Uygulamaları-I 3 0      4      4

Teknik Seçmeli IV

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
MIM321 Doğalgaz Tesisatı 3 0 4 4
MIM406 Plastik Şekil Verme 3 0 4 4
MIM410 Motorlar 3 0 4 4
MIM416 Modern İmalat Yöntemleri 3 0 4 4
MIM422 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 0 4 4
MIM424 Isıl İşlemler 3 0 4 4
MIM426 Kaynak Teknolojisi 3 0 4 4
MIM428 Malzeme Seçimi 3 0 4 4
MIM430 Mekatroniğe Giriş 3 0 4 4
MIM432 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3 0 4 4
MIM434 Kalıpçılık Tekniği 3 0 4 4
MIM436 Soğutma Teknolojisi 3 0 4 4
MIM438 Isı Pompası Sistemleri ve Uygulamaları 3 0 4 4
MIM440 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine (HAD) Giriş 3 0 4 4
MIM442 Yalın Üretim 3 0 4 4
MIM444 Yapısal Analiz Uygulamaları-II 3 0      4      4

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
TOS101 Ölçme ve Kalibrasyon 2 0 3 3
TOS102 İnovasyon 2 0 3 3
TOS103 Performans Yönetimi 2 0 3 3
TOS104 İstatiksel Proses Kontrol 2 0 3 3
TOS106 Yönetim ve Organizasyon 2 0 3 3
TOS107 İletişim Tekniği 2 0 3 3
TOS108 Meslek Hastalıkları 2 0 3 3
TOS109 Sanat Tarihi 2 0 3 3
TOS110 Uygarlık Tarihi 2 0 3 3
TOS111 Bilim Tarihi 2 0 3 3
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I 2 0 3 3
TOS113 İş Güvenliği 2 0 3 3
TOS114 Araştırma Yöntemleri 2 0 3 3
TOS115 Sosyal Medya Pazarlaması 2 0 3 3
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor 2 0 3 3
TOS117 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 2 0 3 3
TOS118 İlk Yardım 2 0 3 3
TOS119 Herkes İçin Spor 2 0 3 3
TOS121 Çevre ve Enerji 2 0 3 3
TOS122 Futbol I 2 0 3 3
TOS123 Futbol II 2 0 3 3
TOS201 Pazarlama 2 0 3 3
TOS203 Davranış Bilimleri 2 0 3 3
TOS205 Halkla İlişkiler 2 0 3 3
TOS207 İş Hukuku 2 0 3 3
TOS209 Kamu Personel Yönetimi 2 0 3 3
TOS211 Mühendislik Etiği 2 0 3 3
TOS212 Mühendislik Ekonomisi 2 0 3 3
TOS213 Seramik Teknolojisi ve Uygulama 2 0 3 3
TOS214 Algoritma Tasarımı 2 0 3 3
TOS215 e-Devlet 2 0 3 3
TOS216 Yönetim Bilişim Sistemleri 2 0 3 3
TOS217 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 3 3
TOS218 Girişimcilik ve İş Tasarımı II 2 0 3 3
TOS221 Yazışma ve Rapor Hazırlama 2 0 3 3
TOS222 Elektronik Ticaret 2 0 3 3