Anketler Hakkında

Üniversitemiz anket uygulama takvimine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için “İş Yükü (AKTS) Belirleme Anketi” 26 Ocak 2022-09 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden dönem içindeki tüm dersler için ayrı olarak doldurulmak üzere öğrencilerimizin değerlendirmelerine açılmıştır. Öğrencilerimiz gerekli anket değerlendirmelerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapabilirler.